Ledelse af m-uddannelse

VIFIN og partnere er igang med at udvikle uddannelsestilbud, som baserer sig på mobile læringsmedier og -platforme. Se bl.a. projekterne Mobil Efteruddannelse og MobiSticks.

I et ledelsesperspektiv på mobil uddannelse (m-uddannelse), er der tre områder,  som er interessante, men også nødvendige at reflektere over:

  • Mobil-anvendelse
  • Mobil-kultur
  • Mobil-kompleksitet

Mobil-anvendelse på uddannelsesinstitutionen
Hvordan organiserer institutionen sine tilbud om mobil-baseret uddannelse?  Hvilke fag skal tilbyde en mobil uddannelsesdimension? Hvorfor? Skal elever/kursister/studerende selv afholde alle eller dele af udgifterne til mobiler og datatransport?

Mobil-kultur på uddannelsesinstitutionen
Hvordan bliver mobilen en naturlig del af de involverede ledere, undervisere, elever/kursister/studerendes uddannelseshverdag? Hvilket ansvar har ledelse, undervisere og elever/kursister/studrende for, at der skabes en spændende og perspektiv mobil-kultur? Hvordan italesættes en mobil-kultur både internt og eksternt (i relation til samarbejdspartnere og PR for uddannelsesstedet)?

Mobil-kompleksitet – Mobilen som medie i stadig udvikling
Hvilke mobiler skal institutionen anskaffe sig og råde elever/kursister/studerende til at anskaffe sig? Hvad skal mobilerne kunne lige nu – og fremover? Hvordan skaber institutionen fortsat udvikling i sine mobile uddannelsestilbud? Hvordan orienterer institutionen sig om, hvor udviklingen for m-uddannelse bevæger sig hen?

Hent evt. mere inspiration her på bloggen i forhold til it- og mobil-anvendelse, -kultur og -kompleksitet.

Hvis du er optaget af, hvordan man kan lede den pædagogiske dimension af m-uddannelse, kan du med fordel læse artiklen Pædagogisk e-ledelse på sprogcentre: Potentiale for gennemgribende pædagogisk innovation.

 

Leave a Reply