Digitale ledere går online

En række skoleledere i Vejle Kommune går nu online. Det gør de bl.a. for at kunne holde online møder med lederkolleger. De har valgt Adobe Connect som platoform. Se indlæg på Vejle Digitale Skoler

Adobe Connect

Hvis du vil se en sammenligning af forskellige web-konference-platforme, så se her. Vær opmærksom på, at flere af disse platforme både findes i en “freemium” (gratis) og en “premium” version.

 

 

 

 

Oplæg i it-pædagogisk netværk (v/Jackob Hoffmann) på Herlev Gymnasium. Klik her

Kompetenceudvikling kontinuum

 

 

Tagged with:
 

Se denne præsentation fra Rune de Montgomery, Rødovre Gymnasium. Præsentationen blev givet i forbindelse med netværksmøde om pædagogisk it v/ Jakob Hoffann, Herlev Gymnasium & HF.

 

Rune de Montgomery

Tagged with:
 

Se YouTube videoen ToolCampl 2013 – for it-patruljer i Vejle Kommune. Tak til Walnut for produktionen af filmen.

Se omtale af dagen her

Når I ser den 4 minutter lange video, så overvej evt. spørgsmålene:

 • Hvad betyder det for elevernes engagement i skolen og dens udvikling at være med i en it-patrulje?
 • Hvad kan it-patruljer gøre for udviklingen af en it-kultur hos jer?
 

It-ledernetværk for skoleledere

Ledelsesrepræsentanter på folkeskolerne i Vejle Kommune dannede i foråret 2012 “It-ledernetværket”.

Se mere her

 

Uddannelse & Læring i Vejle Kommune laver 19.11.12 temadag for skoleledere, it-vejledere og læringscentermedarbejdere. Læs mere om dagen på Vejle Digitale Skoler

 

 

Fleksibel kompetenceudvikling kan både foregå face-2-face og virtuelt. Den kan også være formel eller uformel.

Vi lever i en tid, hvor teknologien konstant udvikler sig. It-manfoldigheden eller it-kompleksiteten er stadig stigende. Skolerne har behov for, at deres lærere og pædagoger hele tiden udvikler deres it-didaktiske kompetencer. Men personalet kan ikke vide lige meget om det hele. Det er dog i en skoles interesse, at den samlet set har en betydelig fond af viden gennem de enkelte lærere og pædagogers it-didaktsike stykrer, interesser og viden og samspillet mellem dem.

Derfor: Hvorfor ikke lade den enkelte lærer og pædagog selv afgøre, hvornår og hvordan han eller hun udvikler sine it-didaktiske kompetencer? Eneste krav er et minimum (x antal timer årligt) og en synliggørelse overfor ledelse og kolleger af, hvornår og hvordan kompetenceudviklingen foregår.

Uddannelse & Læring i Vejle Kommune har i 2012 iværksat en række tilbud om digital kompetenceudvikling for lærere og pædagoger i kommunen. Disse omfatter  både  “formelle” tilbud (oplæg, kurser, workshops) og “uformelle” tilbud (læring gennem kommunikation og videndeling i fysiske og virtuelle netværk, herunder blogs og andre videndelingsplatforme).

Tilbuddene omfatter:

 • 31 workshops i Learning Lab
 • En række korte lokale kurser og oplæg
 • Inspiration til “praksisnær digital kompetenceudvikling” på skolerne (se bloggen Digital Kompetenceudvikling )
 • Den Digitale Skole (kursus for spydspidslærerepå 6 skoler)
 • Kommunikation og Web
 • Web 2.- Beviset (i samarbejde med CFU)
 • Teknologi med omtanke – Den mundtlige fortælling, mindfulness og mobil
 • Uddannelse af spydspidslærere på Vejle Midtbyskole
 • Undervisningsteknologi i Bevægelse – kompetenceudvikling (VIFIN, CSV og Ungdomsskolen)
 • Temadag om Den Digitale Skole for skoleledere, it-vejledere og læringscentermedarbejdere
 • Temaftermiddag i samarbejde med Skoleteknolgisk netværk: “Vejle Digitale Skoler”
 • Teknologi med omtanke (huskunstner-forløb med elever og lærere på tre skoler i efterået 2012)
 • It-patruljer på flere og flere skoler, hvor elever bl.a. underviser lærere i brug af it.
 • Det Mobile Vejle – et netværk om mobil information, vejledning og læring
 • Konference og workshops om mobilen i undervisningen
 • Skoleteknologisk netværk (møder og arrangementer med invitation til og deltagelse af skoler)
 • Skoler og læreres deltagelse i Microsofts pædagogiske netværk
 • Seminarer og konferencer udenfor Vejle Kommune – formidlet af Uddannelse & Læring
 • Information og opdatering på det digitale område via Læringscenterontorets blog
 • Online information og interaktion via Fællesnet Vejle
 • Online information og mulighed for interaktion via Vejle Digitale Skoler + Vejle Digitale Skoler på Facebook.
 • It-ledernetværket (initieret af skolelederne selv)

Erfaringen viser, at skoler,  lærere og pædagoger gør brug af både formelle og uformelle tilbud om digital kompetenceudvikling. Paletten af tilbud har i 2012 været bred – der har været noget for enhver smag og tilgang til udvikling af egne didaktiske kompetencer i Den Digitale Skole (se evt. Vejle Kommunes strategi “Den Digitale Skole 2011-2015″ på Vejle Digitale Skoler)

Stadig flere lærere og pædagoger på skolerne klæder sig selv på til at planlægge, gennemføre og evaluere undervisning og læring med it. Hvorfor så ikke tage skridtet fuldt ud – og anerkende, at de godt selv ved, hvad der skal til? Det vil gavne både elever og det pædagogiske personale selv og så vil det kunne bidrage til en stærk og bæredygtig digital kultur (eller it-kultur) på skolen.

 

Det Mobile Vejle – også for ledere

Det Mobile Vejle er et netværk om mobil information, vejledning og læring i Vejle Kommune. Ledere – især fra skoleområdet – er begyndt at deltagere. Det er der gode grunde til – mød op og få en snak med ledere i Det Mobile Vejle om pædagogiske og organisatoriske potentialer i smartphones og tablets. Næste møde er 2. oktober (se sted og program her).

 

 

 

Henrik Havnsgaard Christensen, afdelingsleder på Vejle Midtbyskole, ønsker at bidrage til, at skolen gør så meget for inklusion og undervisningsdifferentiering som muligt. Det gør han bl.a. gennem et stort udviklings- og forskningsprojekt på 7. årgang: “iPads i en skole i bevægelse:  Mine første 100 dage med ipad”.

Henrik Havngaard Christensen

Henrik er afdelingsleder for Midtbyskolens overbygning  (7.-10. klasse), der er placeret på  den tidligere Langelinje Skole i Vejle. Henrik har i samarbejde med skoleleder Anne Gulbech Schmidt valgt at indlede Danmarks første egentlige forsknings- og udviklingsprojekt i pædagogisk anvendelse af tablets. Alle taler om tablets og ipads, men hvordan kan de støtte nogle af skolens pædagogiske målsætninger og kerneydelser? Det vil Henrik, hans lærere og elever undersøge sammen med Aalborg Universitet. Se fotos fra startskuddet til projektet og læs mere her.

Henrik samarbejder med skoleledere, der  har erfaringer med tablets i Vejle Kommune, bl.a. Uffe Carslen fra Grejsdal Skole. 

 

Digital modenhed

Denne blog beskæftiger sig med e-ledelse på uddannelsesinstitutioner. Der er inspiration at hente fra e-ledelse på flere områder. KL og Devoteam udsendte i maj 2012 en rapport om digital modenhed i 22 kommuner. Hent rapporten og se oplæg til diskussion i Vejle Kommunes Børne- & Ungeforvaltnings digitaliseringsgruppe 22.8.12

 

Bemærk, hvor centralt “digital ledelse” (e-ledelse) står i rapporten.

 

Vejle Digitale Skoler har inviteret kommunens 40 dagtilbud med ind i netværket. Det er der flere grunde til:

 1. Læring foregår hele livet – både i og udenfor skolen.
 2. Det giver god mening at inddrage de samme teknologier i daginstitutioner, som der arbejdes med i skolen. Det skaber sammenhæng mellem kommunens  læringstilbud til forskellige aldergrupper.
 3. Dagtilbudsområdet er på nogle områder mere teknologisk eksperimenterende og  modige end skoleområdet.
 4. Vejle kommune har gode erfaringer med tværinstitutionelle samarbejder om pædagogisk udvikling af nye teknologier (se netværket Det Mobile Vejle)
 5. Netværkssamarbejde om digitale læreformer og læremidler er en ny, men lovende måde, hvorpå man kan lave  kompetenceudvikling indenfor området på.

Se mere om inddragelsen af dagtilbuddene i Vejle Digitale Skoler her

 

 

Masteruddannelsen i Ikt og Læring (MIL) udbyder i efteråret 2012 som noget nyt syv moduler særligt målrettet folkeskolen.

Seks moduler har et fagspecifikt fokus rettet mod innovativ og udviklingsorienteret anvendelse af ikt i undervisningen inden for henholdsvis engelsk, dansk, matematik, naturfag, billedkunst og religion. Det syvende modul handler om Ikt og projektledelse i skoleudvikling.

Læs mere på Vejle Digitale Skoler

 

Det Digitale Sprogcenter

Oplæg og diskussion på Sprogcenter Hellerup 27. marts 2012

Den Digitale Skole – Det Digitale Sprogcenter - Hvad, hvorfor, hvordan? 

 

 

 

Uddannelse & Læring deltager i Skoleteknologisk netværk. I den forbindelse besøgte netværkets koordinator og projektudvikler Steen Harder Ulrichsen Vejle 27. februar. Ulrich havde taget sin kollega, Lykke Brogaard Bertel, med. Lykke vil den kommende tid sætte fokus på udviklingsprojekter, seminarer og workshops på skoleområdet.

Ulrich og Lykke mødte bl.a. Henning Lauridsen (skoleleder på Højen Skole) og Uffe Carlsen (skoleleder på Grejsdal Skole) til en snak om samarbejdsmuligheder med skoler i Vejle Kommune. Noget af det, de talte om, var et øget fokus på ledelse af Den Digitale Skole samt den stigende interesse for mobile teknologier og hyperbærbare computere (fx iPads) på skolerne.

Skoleteknologisk Netværk er ikke kun for skoler. Der er også deltagere fra eksempelvis daginstitutioner.

Er du skoleleder eller leder af en daginstitution og vil vide mere: Kontakt Henning Lauridsen og Uffe Carlsen. Er du lærer eller ansat i en daginstitution og vil vide mere, så kontakt Mads Bo-Kristensen. 

 

8 trin til digitale forandringer

John Kotter, en af de store pragmatiske ledelsesteoretikere, præsenterede for mange år siden 8 trin, som lederen må have for øje, når han/hun ønsker forandring i sin organisation:

 1. Etablere en oplevelse af nødvendighed
 2. Oprettelse af den styrende koalition
 3. Udvikling af en vision og en strategi
 4. Formidling af forandringsvisionen
 5. Skabe grundlag for handling på bred basis
 6. Generering af kortsigtede gevinster
 7. Konsolidering af resultater og produktion af mere forandring
 8. Forankre de nye arbejdsmåder i kulturen
John P. Kotter (1998) I spidsen for forandringer. Peter Asschenfeldts nye forlag. Læs mere på Samfundsviden.dk
Hvordan kunne du anvende disse 8 trin i forhold til din uddannelsesinstitutions digitale (pædagogiske og organisatoriske) forandringer?
 

Tør du?

Gør op med tunge og dyre ud-af-huset-kurser.  Besøg bloggen Digital Kompetence, hvor der er fokus på praksisnær kompetenceudvikling.

 

 

Nedtællingen til 2015

Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi 2011-2015 er nu godt
et år gammel.
Hvordan mon det går rundt omkring?

Her kan du se tidsplanen for de 32 områder ( og "projekter"), der skal
realiseres frem mod 2015. Folkeskolen finder du under
"Børne- og kulturområdet".
Se evt. også KL's side Børn- og kultur - fra analog til digital
 

“Det offentlige i lommen”

Gitte Karring  er webkoordinator i Vejle Kommune, som lige har vundet en flot andenplads i konkurrencen Bedste Online Kommune 2011. I Vejle Kommunes interne kommunikationsnetværk citerer  Gitte en tankevækkende rapport fra webbureau Bleau i sin advarsel om manglende udvikling i adgangen til mobilt indhold i mange kommuner:

“Hvis ikke kommunerne i højere grad begynder at anvende de mobile hjemmesider, vil der om halvandet år være et større misforhold mellem antallet af mobile borgere med mulighed for mobil selvbetjening, og kommunale hjemmesider der understøtter dette.”

Se Bleaus rapport (“whitepaper”)  med titlen “Det offentlige i lommen – mobile borgerservices”.

Vi har linket til rapporten på Det Mobile Vejles blog. Se under linksamlingen “Ledelse & Strategi”

Uddannelse & Læring (tidligere “Skoleafdelingen”) i Vejle Kommune står overfor en lignende problemstilling: Borgere, forældre, børn, unge forventer de kommende år stærkt øget adgang til digital uddannelse og læring. Det prøver vi at imødekomme med en politisk vedtaget Digitaliseringsstrategi 2011-15 på området. Se Vejle Digitale Skoler under “Strategi &  inspiration”.